WAT IS KLEURLICHTMASSAGE?

Bij een kleurlichtmassage worden alle chakra’s of energiecentrales doorlopen waardoor er uitwisselingen plaatsvinden. Het resultaat is meer harmonie, balans en energie.
We beginnen bij de stuitchakra, grove trilling en eindigen bovenaan bij de kruinchakra, fijne trilling en keren dan terug.
De kleuren, muziek en bewegingen zijn op elkaar afgestemd. Elke kleur heeft een andere trilling en bij spanning of stress is er teveel of te weinig van één van die trillingen of kleuren.
De massage is laagdrempelig daar ze uitgevoerd wordt op kledij.
We beginnen in buiklig en aangekomen bij de kruinchakra gaan we verder in ruglig tot de stuitchakra.

Chakra's staan in relatie tot de vele aspecten in ons menselijk bestaan.
Iedereen voelt zich ooit wel eens niet helemaal in balans.
Geef je chakra's en jezelf de nodige aandacht.

De domeinen van het chakra

Het basischakra, ook wel het 'feel-good' chakra genoemd, is de sleutel tot een solide fundament in je leven.
Een te actief basischakra kan leiden tot materialisme en obsessie met geld, terwijl een onder-actief basischakra zich manifesteert als financiële onzekerheid en gebrek aan vitaliteit.
Wanneer dit chakra op orde is, voel je je stevig geworteld, net als een boom die niet zomaar omvalt bij de eerste storm.
Het zorgt voor financiële stabiliteit, een gezonde lichamelijke conditie en een gevoel van veiligheid.
Het is als een stevig huis waarin je kunt schuilen.

Het sacrale chakra, gelegen in je onderbuik, is de bron van je emoties en creativiteit.
Een overactief sacraal chakra kan leiden tot impulsiviteit en overmatige emoties, een onder-actief chakra zich kan uiten als emotionele afstandelijkheid en een gebrek aan creativiteit.
Wanneer dit chakra in balans is, leef je met passie en vreugde.
Het heeft invloed op je relaties, seksualiteit en je vermogen om kunst en creatieve projecten te omarmen.
Het is als de vonk van inspiratie die je vuurtje aanwakkert.

Het zonnevlechtchakra, het 'powerhouse' van je identiteit, bevindt zich boven je navel.
Een overactief zonnevlechtchakra kan leiden tot dominantie en een neiging om anderen te controleren, terwijl een onder-actief chakra zich kan manifesteren als gebrek aan zelfvertrouwen en passiviteit.
Het beïnvloedt je zelfvertrouwen en persoonlijke kracht.
Een gezond zonnevlechtchakra stelt je in staat om moedig je doelen na te jagen, leiderschap te tonen en in je eigen kracht te staan.
Het is als een innerlijke batterij die je met energie en vastberadenheid vult.

Het hartchakra, gelegen in het midden van je borst, is het centrum van liefde en mededogen.
Een overactief hartchakra kan leiden tot verstikkende liefde en afhankelijkheid, terwijl een onder-actief chakra zich kan uiten als emotionele afstandelijkheid en gebrek aan liefde voor anderen.
Als dit chakra open en in balans is, kun je onvoorwaardelijke liefde geven en ontvangen, gezonde relaties onderhouden en empathie tonen.
Het is als een warme omhelzing die je hart vervult.

Het keelchakra, gelegen in je keel, beheerst communicatie en zelfexpressie.
Een overactief keelchakra kan leiden tot te veel praten en het uitspreken van ongepaste dingen, terwijl een onder-actief chakra zich kan manifesteren als moeite met communicatie en angst om jezelf uit te drukken.
Een gebalanceerd keelchakra stelt je in staat om je gedachten en gevoelens helder en authentiek uit te drukken.
Het is als een vrije stroom van woorden die je helpt jezelf uit te drukken.

Het voorhoofdchakra, ook wel het derde oog genoemd, opent de poort naar intuïtie en diep inzicht.
Een overactief voorhoofdchakra kan leiden tot verwarring en zweverigheid, terwijl een onder-actief chakra zich kan uiten als een gebrek aan helderheid en inzicht.
Als dit chakra in harmonie is, kun je gemakkelijker beslissingen nemen, innerlijke wijsheid benutten en je intuïtie volgen.
Het is als een innerlijke gids die je de weg wijst.

Het kruinchakra, bovenop je hoofd, verbindt je met hoger bewustzijn en spiritualiteit.
Een overactief kruinchakra kan leiden tot spirituele desillusie, terwijl een onder-actief chakra zich kan manifesteren als een gebrek aan spiritueel begrip en richting.
Een geopend kruinchakra brengt een gevoel van eenheid, spirituele groei en verlichting.
Het is als een venster naar de kosmische wijsheid die je helpt je diepste zelf te begrijpen en te ontwikkelen.